"KUCHAŘKA" pro sjednávání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli od OS SOO

VSTUP ČLENA OS SOO DO POJIŠTĚNÍ
 • Probíhá prostřednictvím Přihlášky (formuláře) na internetové adrese http://OSSOO.DEKPOL.CZ
 • Členství v OS SOO je nutné doložit kopií průkazu člena OS SOO nebo potvrzením o členství v základní organizaci
 • Tímto formulářem zašlete potřebná data společnosti DEKPOL s.r.o.
 • Pokud by tato možnost selhala, pak pokračovat viz. Technická pomoc.
 • Po odeslání formuláře obdržíte zpět potvrzení o přijetí přihlášky.

PLATNOST POJIŠTĚNÍ
 • Pojištění vzniká dnem doručení přihlášky společnosti DEKPOL s.r.o.
 • Pojištění trvá jeden kalendářní rok a automaticky se prolonguje. (prodlouží na další období). Před koncem pojistného období Vám bude včas zaslán podklad pro platbu pojistného na další období.

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ
Vznik škodné události je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Brněnská 634, 664 42 Modřice

Tel.: 957 105 105, E-mail: podatelna@koop.cz, fax: 547 212 602, 547 212 561
V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojištěným na adresu uvedenou výše.

PLACENÍ POJISTNÉHO
 • Pojistné se platí jednou ročně
 • Platba se provádí převodem nebo vkladem na účet číslo
 • Po připsání platby na účet obdržíte potvrzení elektronickou poštou
Peněžní ústav:
Raiffeisen BANK
Majitel účtu:
DEKPOL s.r.o.
Číslo účtu:
202630 / 5500
Variabilní symbol:
Vaše rodné číslo (bez lomítka)
IBAN:
CZ1255000000000000202630
SWIFT:
RZBCCZPP

VYSTOUPENÍ Z POJIŠTĚNÍ
 • Zasláním zprávy elektronickou poštou (kontakty níže)
 • Telefonicky (kontakty níže)

TECHNICKÁ POMOC A DOTAZY
1. Zasláním elektronické zprávy na adresu Podpora@DEKPOL.cz
2. Pokud by první způsob selhal, pak telefonicky na číslo +420 721 502 812
 
KONTAKT

DEKPOL s.r.o.
IČ: 29416884
Hennerova 227/7, 150 00 Praha Motol

Tel: +420 721 502 812
e.mail: Podpora@DEKPOL.cz
REGISTRACE ČNB

Typ: Pojišťovací agent
Reg. číslo: 200694PA

  Související dokumenty

  M 100/17 VPP M-100/17
  Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů
  M 800/17 ZPP M-800/17
  Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
  Podmínky ochrany osobních údajů Podmínky ochrany osobních údajů
  Podmínky ochrany osobních údajů ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb.

  Související software